måndag 26 maj 2014

Farligt avfallStormuftin_Haj-Amin-al-Husseini-and-Adolf-Hitler

diskuterar judefrågan före krigetHaj-Amin-al-Husseini

Haj-Amin-al-Husseini gör Hitlerhälsning
 
 
 
 

Muslimsk kultur

 

Haj-Amin-al-Husseini tackar och hälsar på HimmlerJaha vi skall alltså gasa judarna
 
 
Jag är ledsen

Jag vill inte visa håret


Nazist-Hälsning av muslimer

Nazist-muslimerHaj-Amin-al-Husseini hälsar på de nazistiska soldaterna

En lurk i Burk

Burka

Vansinnig och psykisk skadad Muslim

 

150 rapp så är hon halvdöd

Haj-Amin-al-HusseiniHan kryper under stolen

Haj-Amin-al-Husseini ser på hur man laddar ett tyskt vapen

Haj-Amin-al-Husseini gör Hitler-hälsning

Sopsäckar

Oäkta Muslim
 

Oäkta Muslim

Islam vill dominera hela världen


Farligt avfall

 
 

 


 Stormuftin_Haj-Amin-al-Husseini

 
 

Stormuftin_Haj-Amin-al-Husseini

Stormuftin_Haj-Amin-al-Husseini och Hitler i samspråk

 

Stormuftin_Haj-Amin-al-Husseini

Hitlerhälsning av Muslimer


150 piskrapp på en kvinna


Vi hurrar för vi mördat 525 ofrälse

Arab-hög

Stormuftin_Haj-Amin-al-Husseini
kollar lite extra
 
 
 

Haj Mohammed Effendi Amin el-Husseini (arabiska: , även al-Husayni, Hajj och Al-Hajj), född 1895 eller 1897 i Jerusalem, död 4 juli 1974 i Beirut. Amin al-Husseini var en palestinsk nationalist och muslimsk religions ledare och officer.  Amin al-Husseini var medlem av en av Jerusalems mest ansedda familjer och innehade två högt ansedda ämbeten, stormufti av Jerusalem och ordförande för det Muslimska högsta rådet. Han efterträdde sin bror Kamil al-Husayni 1921 som stormufti.


Biografi
Tidiga år

Amin al-Husseini föddes 1895, eller, kanske än troligare 1897 i Jerusalem. Hans far var Jerusalems dåvarande stormufti Tahir al-Husayni, vilken var motståndare till sionismen. 
Amin al-Husseini tillhörde al-Husseiniklanen, som var välbeställda jordägare i södra Palestina, främst i Jerusalems närhet. Denna klan tillhörde den palestinska eliten alltsedan början av 1700-talet. Detta tog sig bland annat uttryck i att tretton av dess medlemmar var borgmästare i Jerusalem mellan 1864 och 1920. Det kan i sammanhanget nämnas att en kusin till Amin al-Husseini, Hamida Khalifa Al-Husseini, var Yasser Arafats mor.


Amin al-Husseini studerade inledningsvis i Jerusalem, först vid en koranskola, kuttub, och därefter vid en skola, rushidiyye, som drevs av den osmanska staten, och lärde sig där turkiska, samt vid en skola som drevs franska katolska missionärer, där han lärde sig franska. Han studerade även vid Alliance Israe'lite Universelle, som leddes av Albert Ante'bi, vilken hade judiskt ursprung, men dock inte var sionist.

Läs mera här     http://sv.wikipedia.org/wiki/Haj_Amin_al-Husseini

 

 

Texter ur Koranen
 

I boken Koranen står det över 500 hot mot oss andra

Om du inte tror på detta jag skriver om koranen

Gå då till biblioteket och låna koranen

det är gratis att låna

Och läs om helvetet